Logotyp pre občianske združenie Jeden meter

Jeden meter

Občianska Iniciatíva JEDEN METER SK je nezávislá platforma zastupujúca všetkých tých, ktorí nesúhlasia s aktuálnym návrhom zákona Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja.  Týmto návrhom sa má meniť a dopĺňať zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2012 Z.z. ​

Klient:Jeden meter o.z.
Služby:tvorba loga
Dátum:2013
Tvorba identity Arboria park
Logo Euro SMS
Logo Nitro pitbikes