Tvorba tlačovín a printových materiálov pre Arboria parkTvorba tlačovín a printových materiálov pre Arboria parkTvorba tlačovín a printových materiálov pre Arboria parkTvorba tlačovín a printových materiálov pre Arboria park

Arboria

V náväznosti na vytvorenie loga a identity projektu s nami Lucron spolupracoval počas celej výstavby a kampane. Vytvorili sme kvantá grafík, billboardov, tlačovín či bannerov pre tento úspešný developerský projekt.

Klient:Arboria park
Služby:príprava a tlač propagačných materiálov
Dátum:2012
Korporátna identita projektu Arboria park