Dopravoprojekt

Klient:
Dopravoprojekt


Naše služby:
Art Direction / Webdesign / UI & UX

O Dopravoprojekt-e

Predmetom činnosti spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. je projektovanie. Vypracúva štúdie, stavebné zámery, dokumentácie pre územné rozhodnutia, stavebné povolenia, ako aj realizačné dokumentácie. Vykonáva konzultačné služby, inžinierske činnosti, výkon autorského a stavebného dozoru v priebehu výstavby a zameriava sa aj na majetkovoprávne vysporiadanie území. Predmetom projektových dokumentácií sú predovšetkým diaľničné a cestné stavby, železničné stavby, ale aj mestské komunikácie a rôzne druhy pozemných a vodohospodárskych stavieb.

Naša úloha

Dopravoprojekt nás oslovil ako konzultantov a dodávateľov ich novej on- a offline korporátnej identity. Našou zodpovednosťou bolo R&D novej online identity s ohľadom na vyše 70 ročnú tradíciu, vrátane novej farebnej schémy, písma, imaging-u a následnej implementácie nového prístupu do širokého spektra vnútrofiremných a externých marketingových materiálov.

 

Najväčšou výzvou bolo fúzovať nový, odvážnejší prístup k firemnej prezentácii s nezmeneným tradičným a historickým logom.

Modrá a oranžová je nová čiernobiela.

Jedným z riešení bolo zadefinovať sviežejšiu, modernejšiu farebnosť – vyhrala fresh oranžová s kráľovskou modrou, ako komplementárne opozitá. Ikonografia využíva túto farebnosť a pritom stále zachováva minimalistický a konzervatívny look.

Fotografie

Dopravoprojektu sme zhotovili taktiež niekoľko stovák fotografií ich realizácií, spolu s vyše 5 hodinami videa, vrátane nalietavania dronmi.


Tento web, podobne ako mnoho ďalších, používa cookies, aby ste z neho mali lepší zážitok. EU chce, aby sme vám oznámili, že používaním tejto stránky súhlasíte s prijímaním cookies na základe našich pravidiel. Takže…tak. Díkmoc.